De har gjort skillnad för människor – idag delades omsorgspriset 2022 ut

Omsorgspriset delades ut vid kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset den 13 juni.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde idag tog Jenny Zie, Susanne Wallin och Nora Broman emot årets omsorgspris. Genom sitt arbete inom arbetsmarknad, socialförvaltning samt vård och omsorg har de gjort positiv skillnad för människor.

Med omsorgspriset vill Uppsala kommun lyfta fram goda exempel, stärka yrkesstoltheten och inspirera till innovation och utveckling. Kommunens medborgare nominerar personer inom vård, omsorg, socialtjänst och arbetsmarknadsinsatser till omsorgspriset. De som blir nominerade ska på särskilt sätt ha hjälpt någon att nå drömmar och peppat till bättre hälsa och högre livskvalitet.

Den 13 juni fick Jenny Zie, Susanne Wallin och Nora Broman ta emot omsorgspriset 2022 för att de bidrar till jämställdhet, god livskvalitet, delaktighet, innovationer och nytänkande på sina arbetsplatser inom arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Vinnarna utses och priserna delades ut av respektive nämnd.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Jenny Zie, arbetsmarknadssekreterare.

Jenny får omsorgspriset för sitt stora engagemang och driv. Hon gör sitt allra yttersta för att gynna deltagarnas personliga utveckling med målet att hitta en egen försörjning.

– Vi vill lyfta Jenny Zies insatser för att få fler Uppsalabor i arbete och egen försörjning. Det är viktigt att uppmärksamma engagerade medarbetare som bidrar till att människor mår bättre, känner sig trygga och inkluderas i samhället, säger Mohamad Hassan (L), ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

Socialförvaltningen

Susanne Wallin, familjebehandlare på Familjeenheten Ling i Uppsala.

Susanne får omsorgspriset för att hon har varit med och bidragit till ökad delaktighet och ett självständigt liv för personer som hon har hjälpt.

– Medarbetarna är de som bär upp våra verksamheter och gör fantastiska insatser varje dag för att ge Uppsalabor det stöd och den omsorg de behöver. Därför känns det oerhört bra att få uppmärksamma Susanne Wallin som är en medarbetare i socialförvaltningen som gjort viktiga insatser för familjer i vår kommun som behövt stöd, säger Asal Gohari (S), ordförande i socialnämnden.

Vård- och omsorgsförvaltningen

Nora Broman, biståndshandläggare för barn och unga med funktionsvariation.

Nora får omsorgspriset för sitt arbete med insatser som gör skillnad. Hon sätter människornas behov i centrum och arbetar för att göra barnen och ungdomarna delaktiga i frågor som rör dem. 

– Vi är mycket stolta över att Nora Broman på så kort tid har hunnit göra avtryck genom sin handläggning av insatser till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Hennes arbete har utförts med stor omtanke, hjärta och innovation, säger Angelique Prinz Blix (L), ordförande i omsorgsnämnden.

Total
0
Shares