Gottsunda – i augusti kan du tycka till om bostadsplanerna

Illustration över hur del av Gottsunda kan byggas i framtiden. Många bostäder, simhall och idrottshall planeras bland annat. Bild: Mandaworks/Warm in the Winter

I Gottsunda planerar vi bland annat för att det ska vara möjligt att bygga många nya bostäder, en simhall och butiks- och serveringslokaler. I augusti drar samrådet för de två nya detaljplanerna i gång, vilket betyder att allmänheten kan tycka till om förslagen.

I de två detaljplaner i Gottsunda som går ut på samråd i augusti, planerar vi för att det ska vara möjligt att bygga

  • cirka 1600 bostäder
  • spårväg
  • simhall
  • park
  • butiker
  • restauranger
  • idrottshall
  • kulturhus
  • förskolor
  • plats för aktiviteter och idrott utomhus.

Detaljplanerna för Gottsunda stadsstråk och Gottsunda östra går ut på samråd 10 augusti och håller på till 21 september. Det beslutade Plan- och byggnadsnämnden på sammanträdet i juni. Under samrådstiden kan de som vill tycka till om förslagen. Många av de nya husen som planeras kommer att stå längs med Hugo Alfvéns väg och Gottsunda allé.

Eftersom vi vill att alla ska känna sig trygga i Gottsunda föreslår vi att flera av bostadshusen ska ha butiker och serveringar i bottenvåningarna. På så sätt blir det liv och rörelse i området, vilket ökar tryggheten. Dessutom planerar vi att bygga nya gång- och cykelvägar och vägar för kollektivtrafik och bilar.

Tyck till i augusti

Du som känner dig berörd av planerna kan hålla utkik på nedan länkar när samrådet startar den 10 augusti.

På samrådsmötet berättar vi om förslaget och du kan ställa frågor. Mötet äger rum 23 augusti klockan 17.30 på Kulturpunkten i Gottsunda centrum. Det finns också möjlighet att delta digitalt.

Total
0
Shares