Insatser för att upptäcka narkotika bland unga har gett resultat

Socialtjänsten och polisen har genomfört riktade insatser för att upptäcka ungdomar under 21 år som använder narkotika i offentlig miljö.

Under våren har Uppsala kommun och polisen fortsatt att arbeta med riktade insatser för att upptäcka unga som använder narkotika i offentlig miljö. Insatserna har gett goda resultat och förhindrat att unga far illa.

Socialtjänsten och polisen har genomfört sex riktade insatser runtom i Uppsala under våren. Målet med vårens insatser har varit att upptäcka ungdomar under 21 år som använder narkotika i offentlig miljö och sedan lagföra dem för brott.

Målet är också att erbjuda dessa unga stöd och möjlighet till livsstilsförändring. I insatserna som har pågått under mars till juni arbetar områdespoliser i Uppsala och Knivsta tillsammans med personal från socialtjänsten.

– Totalt blev 76 personer föremål för fortsatta åtgärder efter vårens insatser. En tredjedel av dem var narkotikapåverkade. Under insatserna har vi har tagit både narkotika och vapen i beslag. Beslag av vapnen, som främst handlar om knivar, är angelägna att få bort från publika miljöer då det finns risk att de kan användas vid brott mot liv och hälsa, säger Martin Gunér, områdespolis i Uppsala.

Effektivt sätt att arbeta

Insatserna är en del i kommunens och polisens övergripande trygghetsarbete. Tillsammans har de god kännedom om det aktuella läget och vilka riskmiljöer som finns.

– Att göra insatser mot narkotikabruk i offentlig miljö är ett effektivt sätt att arbeta. Tack vare gemensamt upparbetade rutiner mellan polisen och socialtjänsten har vi stora möjligheter att jobba brottsförebyggande och beslagta narkotika tidigt och hindra vidare spridning. Insatserna under våren har gått lugnt till och vi har förebyggt att unga far illa, säger Martin Gunér.

Socialtjänsten på plats i polishuset

Under en pågående insats tar polisen med unga som är misstänkta för brott till polishuset. I polishuset möter en samordnare från socialtjänsten upp dem. Socialtjänsten är sedan med när unga brottsmisstänkta kommer in till arresten och sitter med i förhör och stöttar.

Socialtjänsten gör också förhandsbedömningar av den unges stödbehov och kontaktar vårdnadshavare. Specialisthandläggare, socialsekreterare och insatsteam från socialtjänsten arbetar tillsammans. Alla unga personer som tas in till polisen blir erbjudna stödsamtal av socialtjänsten i direkt anslutning till förhöret.  

– Vi på socialtjänsten har bokstavligen flyttat in på polishuset. Genom vårt arbetssätt sparar vi handläggningstid och de unga får hjälp direkt. Vi vet att viljan att ta emot hjälp ökar när det sker i nära anslutning till ett brott och målet med vårt arbetssätt är att förhindra nya brott. Vår samverkan med polisen är ett framgångskoncept, säger Hilde Wiberg, enhetschef på Uppsala ungdomsjour.

Samverkan under valborg, skolavslutning och student

Uppsala ungdomsjour och polisen samverkade även under valborg, vårens skolavslutningar och studentfiranden för att skapa trygghet på stan.

– På studenten 3 juni var det många unga med hög berusningsgrad och dessvärre förekom det en hel del lustgas hos ungdomarna. I övrigt under dagen kontrollerade polisen flera studentflak där studenterna inte alltid följde reglerna, säger Martin Gunér.

Inför skolavslutningen 10 juni förekom försäljning och langning av alkohol till minderåriga. Uppsala ungdomsjour besökte många platser runtom i Uppsala tillsammans med områdespoliser och nattvandrare, och lade extra resurser på ytterområden. Ungdomsjouren samverkade också med Knivsta kommuns socialtjänst och områdespoliser.

– Det var många ungdomar ute under skolavslutningskvällen och natten, men stämningen var trevlig. Många ungdomar var nyktra och det var bara ett fåtal där vi behövde ringa vårdnadshavare. I Uppsala city var det betydligt lugnare än tidigare år. Vi kan konstatera att förebyggande arbete, stor rörlighet över hela kommunen och samverkan mellan socialtjänst, polis och civilsamhälle ger resultat, säger Hilde Wiberg.

Total
0
Shares