Ny förvaltning samlar kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet

Den 31 augusti beslutade kommunstyrelsen att kommunens förvaltningsstöd till kulturnämnden samt idrotts- och fritidsnämnden samlas i en ny förvaltning.

Den nya förvaltningen kommer att stödja kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden. Det innebär att förvaltningen tar fram beslutsunderlag åt de båda nämnderna, handlägger bidrag till civilsamhällets aktörer samt det fria professionella kulturlivet och idrottssektorn i Uppsala kommun.

Den nya förvaltningen kommer också att hantera frågor som rör lokalförsörjning och organisera merparten av kommunens egenregiverksamhet inom kultur- och fritidsområdet.

För att stärka kommunens kompetens inom idrottsområdet kommer en ny idrottschef att rekryteras under hösten. Den nya chefen kommer tillsammans med förvaltningsdirektören att leda förvaltningen från och med årsskiftet.

Alla medarbetare som i dag arbetar med kultur-, idrotts- och fritidsfrågor inom kulturförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen får sin hemvist i den nya förvaltningen.

Vad den nya förvaltningen får för namn är inte beslutat.

Total
0
Shares