Radonmätning på jobbet

Det är viktigt att mäta radonhalterna i arbetsmiljön eftersom höga nivåer av radon kan orsaka lungcancer. Radonmätning på arbetsplatsen är arbetsgivarens ansvar och bör utföras om ingen tidigare mätning har gjorts eller om den senaste mätningen är mer än tio år gammal. Radon på arbetsplatser regleras i strålskyddslagen, strålskyddsförordningen samt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden för radonexponering. 

Gräns- och riktvärden för arbetsplatser

Referensnivån för radon är 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3) inomhus i bostäder, lokaler som allmänheten har tillträde till och på arbetsplatser. Om radonhalterna överstiger gällande gräns- och riktvärden bör en utredning göras för att ta reda på orsakerna till de förhöjda halterna. Om radonhalten överskrider referensnivån 200 Bq/m3 trots vidtagna åtgärder på arbetsplatsen, ska det anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Radonmätning arbetsplats

Radonmätningar på arbetsplatsen kan utföras av specialiserade företag eller så kan man enkelt göra det själv. Det viktiga är att följa Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser. Man placerar helt enkelt ut radonmätare i olika delar av byggnaden under en viss tid. När mätperioden är slut skickar man tillbaka dosorna för analys. En radonmätning ska utföras under minst två månader under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april). Den är också tillåten att utföras under ett helt år förutsatt att lämplig mätmetod används. Om mätning dygnet runt med integrerande radonmätare överskattar radonhalten under arbetstid kan en uppföljande mätning behöva göras.

Här går det att beställa radonmätare för radonmätning på arbetsplats.

ACATRAIN Radonmätning AB erbjuder kostnadseffektiv, trygg och ackrediterad radonmätning i Stockholm, Göteborg och Malmö för bostadsrättsföreningar, arbetsplatser, skolor, förskolor och privatpersoner. Som bostadsrättsförening eller flerbostadshusägare kanske tiden inte räcker till. Här kan vi hjälpa till! Vi erbjuder bostadsrättsföreningar och flerfamiljshus en komplett helhetslösning där vi genomför alla steg i processen.

  • Godkänd ackrediterad mätning av Strålsäkerhetsmyndigheten och SWEDAC

  • Rabatterade priser

  • Snabb leverans

  • Europas snabbaste svarstider

  • Sveriges bästa telefonsupport

  • Riktigt bra service

Total
0
Shares