Sivia torg ersätts av nytt hus med kontor, hotell och restauranger

Visionsbild över kvarteret Siv. Bild: TMRW / Krook & Tjäder

Nu är det klart att det kommer att bli ett nytt stort hus för kontor, hotell och restauranger i kvarteret Siv, där Sivia Torg tidigare legat. Höjden på den nya byggnaden är anpassad för att inte skymma utsikten från Uppsala konsert och kongress.

Kvarteret Siv ligger centralt i Uppsala, cirka 300 meter från Resecentrum. Enligt den detaljplan som godkändes i plan- och byggnadsnämnden den 23 juni ska kvarterets alla byggnader rivas och ersättas med en ny byggnad som tar upp hela kvarteret och som innehåller kontor, ett hotell och restauranger och butiker i bottenvåningen.

Utsikten från Uppsala konsert och kongress bibehålls

I detaljplanen anges också att byggnaden måste ”utformas med hög arkitektonisk kvalitet” eftersom den ligger i ett centralt läge och syns på nära håll från foajévåningen i Uppsala konsert och kongress. Byggnadshöjden kommer även att begränsas för att inte förstöra utsikten från UKK.

– Äntligen kan vi sätta spaden i marken för nya byggnader som kommer innebära ett lyft för Sivia torg. Hotell, kontor, restauranger och butiker medför fler jobbtillfällen och mer service till Uppsalaborna på en attraktiv plats, säger Ylva Stadell (S), ordförande för plan- och byggnadsnämnden.

Gång- och cykelväg längs järnvägen

Den nya detaljplanen säkerställer också att det ska bli en gång- och cykelväg utmed järnvägen, vilket är viktigt för framkomligheten i området.

– Med det här nya kvarteret utvecklar vi platsens potential som ett levande kvarter och som även kommer bli ett lyft för den här delen av innerstan, säger Fanny Sundqvist, planarkitekt, Uppsala kommun.

– Beslutet om en antagen detaljplan gör att vi äntligen kan ta de nästa stegen mot att förverkliga planerna för kvarteret Siv. Med kontor, hotell, och restauranger är vårt mål att skapa ett levande kvarter som blir den givna mötesplatsen för alla Uppsalabor, avslutar en av de båda fastighetsägarna, Fredrik Mässing. 

Kvarteret Siv idag

Kvarteret Siv är idag bebyggt med bostäder i sex våningar mot Vaksalagatan och Roslagsgatan. Mot Storgatan finns affärs- och kontorslokaler i två våningar och mot järnvägen finns butikslokaler i en våning.

Total
0
Shares