Stora planer för centralstationens utveckling

Visionsbild av stationsområdet. Illustration av C. F. Møller Architects.

Tidigare i veckan presenterade kommunen utvecklingsplanen för Uppsala central. Planen beskriver övergripande hur området i och i närheten av Uppsala C kommer att byggas om, med anledning av de två nya järnvägsspår som ska anläggas.

Det finns flera orsaker till att Uppsala centralstation behöver byggas om. Den har blivit för liten, de planerade två extra spåren till Stockholm behöver få plats och spårvägen behöver länkas in på ett bra sätt för att göra snabba byten mellan tåg, spårväg och buss möjligt.

Enligt förslaget ska cykelparkeringshuset flyttas, två nya järnvägsspår anläggas, två nya broar över järnvägsspåren behöver byggas (för gång- och cykeltrafikanter) och ett nytt stationshus byggas.

Viktigt med grönska

Men vi behöver även grönska, inte minst ur ett klimatanpassningsperspektiv. Därför kommer 5 000 kvadratmeter av området att utvecklas till allmän park, främst från stationen till stadshuset. Träden förbättrar den förorenade luften, de ger skugga och svalka under varma sommardagar och gynnar biologisk mångfald.

Byggstök

En av utmaningarna med ombyggnationerna kommer att bli allt byggstök i området, samtidigt som alla flöden av resenärer ska fungera. Det innebär att det under genomförandetiden kommer att bli stökigt för resande och medborgare som ska röra sig genom området.

Samarbeten

Utvecklingsplanen för Uppsala C har tagits fram av kommunen, i samarbete med region Uppsala. I arbetsgruppen har även representanter från bland annat Jernhusen, Trafikverket, näringslivet och fastighetsutvecklare varit med.

Beslut rörande utvecklingsplanen tas av kommunstyrelsen 15 juni. Därefter blir utvecklingsplanen ett underlag inför det detaljplanearbete som ska starta efter sommaren. Tidigast om några år kan byggnationerna börja.

Total
0
Shares