Viktigt att göra radonmätning hemma

Radon är en färg- och luktfri gas som förekommer naturligt i vår omgivning, gasen orsakar cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige. Det enda sättet att identifiera och hantera denna fara är genom att göra en radonmätning i ditt hem.

Strålsäkerhetsmyndigheten har uppskattat att omkring 325 000 bostäder i Sverige har radonhalter som överskrider gränsvärdet på 200 Bq/m3. Det är omöjligt att avgöra om ditt hem är en av dem utan att utföra en radon mätning. Radon, som naturligt förekommer i mark, luft och vatten, kan tränga in i ditt hem från flera källor:

  1. Marken: Den vanligaste källan till höga radonhalter inomhus är marken. Radon tränger in i huset genom sprickor och otätheter i grundkonstruktionen.
  2. Byggmaterial: Vissa byggmaterial såsom blåbetong.
  3. Hushållsvattnet: Bergborrade brunnar kan innehålla vatten med höga radonhalter. Det är väldigt ovanligt i kommunalt dricksvatten.

Det enda sättet att säkerställa en radonfri inomhusmiljö är att genomföra en radon mätning. En långtidsmätning som pågår under minst 60 dagar ger ett pålitligt årsmedelvärde och är det mest tillförlitliga sättet att bedöma din exponering. 

Att vara medveten om radon och dess närvaro och agera genom att utföra en radonmätning är avgörande för att skydda din och din familjs hälsa. Folkhälsomyndigheten uppskattar att radon orsakar cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige, och risken för lungcancer beror på graden av exponering och radonhalten. Ta det första steget mot en säkrare inomhusmiljö genom att mäta radon i ditt hem!

Relaterad information

Radonbelastung
Die Radonbelastung bezieht sich auf die Konzentration von Radon, einem radioaktiven Gas. Radon kann aus dem Boden entweichen und sich in geschlossenen Räumen ansammeln. Hohe Radonbelastungen stellen ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko dar, denn Radon ist, nach dem Rauchen, die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs. Die Belastung durch Radon wird in der Einheit Becquerel pro Kubikmeter (Bq/m³) gemessen. 

Radon

Total
0
Shares